Prelucrare date cu caracter personal

RGPD 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice

Regulamentul General Protecție Date – RGPD 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Modele cereri exercitare drepturi persoană vizată:

  • Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
  • Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificare
  • Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor
  • Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării
  • Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor
  • Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție